Kako da se prijavim za uslugu RSS da dobijam ažuriranja o incidentima i uslugama sa stranice "Status usluge Webex"?

ODGOVOR
Da biste pristupili RSS za incidente, desni klik  Slika koju je dodao korisnik ikonu u gornjem desnom uglu stranice "Status usluge Webex". Kopirajte adresu veze i dodajte je u svoj RSS čitač.
Da biste pristupili RSS feed-u za svaku pojedinačnu uslugu, desni klik Slika koju je dodao korisnik ikonu usluge ili pod-usluge na koju želite da se pretplatite. Kopirajte adresu veze i dodajte je u svoj RSS čitač.

Ako koristite aplikaciju Webex, preporučujemo da koristite RSS bota. Bot šalje poruku za svako ažuriranje.

Da biste pristupili RSS feed-u za incidente sa lokacije Cisco Webex Control Hub:

  1. Prijavite se u kontrolno čvorište Cisco Webex na . https://admin.webex.com
  2. U okviru obaveštenja izaberite ikonu da biste videli ako postoji incident u usluzi.
Administratori mogu da provere incidente u usluzi iz kontrolnog čvorišta Cisco Webex. Ovo je dostupno danas i ne zahteva nikakvu interakciju administratora da bi se pretplatio. Feed za podršku izveden je sa stranice " Status usluge Webex".

Da li je ovaj članak bio koristan?