Kako onemogućiti ploču za čavrljanje na web-sastancima?

Kako onemogućiti ploču za čavrljanje na web-sastancima?

Kako spriječiti sudionike da čavrljaju na sastanku?

Mogu li onemogućiti funkciju chata na sastanku?

 

Rješenje:
Ploča za čavrljanje može se onemogućiti tijekom zakazivanja s web-mjesta i unutar aktivnog sastanka.

Da biste onemogućili ploču za čavrljanje tijekom zakazivanja s web-mjesta:

  1. Na stranici zakazivanje kliknite Prikaži dodatne mogućnosti.
  2. Odaberite padajući izbornik Mogućnosti zakazivanja.
  3. Otvorite mogućnosti sastanka i odaberite Uredi mogućnosti sastanka.
  4. Na skočnom prozoru poništite potvrdni okvir Čavrljanje.
  5. Odaberite U redu.
Da biste onemogućili ploču za čavrljanje u aktivnom sastanku:
  1. Na traci izbornika na vrhu odaberite Padajući izbornik Sastanak.
  2. Odaberite Mogućnosti.
  3. U prozoru Mogućnostisastanka poništite potvrdni okvir Čavrljanje.
  4. Odaberite U redu.
Je li taj članak bio koristan?