Jak wyłączyć panel czatu w Spotkaniach Webex?

Jak wyłączyć panel czatu w Webex Meetings?

Jak uniemożliwić uczestnikom czatowanie podczas spotkania?

Czy mogę wyłączyć funkcję czatu na spotkaniu?

 

Rozwiązanie:
Panel czatu można wyłączyć podczas planowania z poziomu strony internetowej i w ramach aktywnego spotkania.

Aby wyłączyć panel czatu podczas planowania z poziomu strony internetowej:

  1. Na stronie planowania kliknij Pokaż opcje zaawansowane.
  2. Wybierz opcję rozwijaną Opcje planowania.
  3. Przejdź do pozycji Opcje spotkania i wybierz pozycję Edytuj opcje spotkania.
  4. W wyskakującym okienku usuń zaznaczenie pola Czat.
  5. Wybierz przycisk OK.
Aby wyłączyć panel czatu podczas aktywnego spotkania:
  1. Wybierz pozycję menu rozwijanego Spotkanie na pasku menu u góry.
  2. Wybierz Opcje.
  3. W oknie Opcje spotkaniausuń zaznaczenie pola Czat.
  4. Wybierz przycisk OK.
Czy ten artykuł był pomocny?