Kako da onemogućim tablu za ćaskanje u Webex sastancima?

Kako da onemogućim tablu za ćaskanje u Webex sastancima?

Kako da sprečim učesnike da ćaskaju na mom sastanku?

Da li mogu da onemogućim funkciju ćaskanja na sastanku?

 

Rešenje:
Tabla za ćaskanje može biti onemogućena prilikom zakazivanja sa Veb lokacije i u okviru aktivnog sastanka.

Da biste onemogućili tablu za ćaskanje prilikom zakazivanja sa Web lokacije:

  1. Na stranici za planiranje kliknite na dugme Prikaži više opcija.
  2. Izaberite opciju padajuće opcije za planiranje.
  3. Krećite se do opcija sastanka i izaberite stavku Uredi opcije sastanka.
  4. Iz iskačućih iskačućih iskačućih polja opozovite izbor u polju za ćaskanje.
  5. Kliknite na dugme Uredu .
Da biste onemogućili tablu za ćaskanje u okviru aktivnog sastanka:
  1. Sa trake sa menijima na vrhu izaberite padajuću liste sastanaka.
  2. Izaberite opcije.
  3. U prozoru Opcije sastankaopozovite izbor u polju za ćaskanje.
  4. Kliknite na dugme Uredu .
Da li je ovaj članak bio koristan?