Kada započne sastanak ili webinar, mikrofon prema zadanim postavkama optimizira zvuk za govor. Da biste optimizirali za glazbu, uključite Glazbeni način rada .


 

Glazbeni način rada zadano kodiranje Fullband audio kvalitete. Kada je ovaj prekidač onemogućen, Glazbeni način rada radi do Superwideband audio vjernosti.

Administratori koji zahtijevaju korištenje zvuka slabije kvalitete za Glazbeni način rada mogu zatražiti da se uključivanje/isključivanje značajke onemogući za njihovu web lokaciju.

1

Za sastanak kliknite Prikaži traku izbornika > Sastanak> Postavke sastanka .

2

Za webinar kliknite Prikaži traku izbornika > Webinar> Postavke webinara .

3

U Audio odjeljak, pomaknite se do Webex pametni zvuk i odaberite Glazbeni način rada .


 

Ako Uklanjanje buke je uključen, isključuje se kada ga uključite Glazbeni način rada .

Nakon što uključite Glazbeni način rada , glazbena nota prikazuje se pored Isključi zvuk gumb .