Kada sastanak ili vebinar počnu, mikrofon podrazumevano optimizuje zvuk za govor. Da biste optimizovani za muziku, uključite režim muzike.


 

Režim muzike podrazumevano koristi za kodiranje kvaliteta zvuka punog spektra. Kada je ovaj preklopnik onemogućen, režim muzike radi do vernosti zvuka preko supervizvezde.

Administratori koji zahtevaju upotrebu zvuka nižeg kvaliteta za režim muzike mogu da zahtevaju da preklopnik funkcije bude onemogućen za njihovu lokaciju.

1

Za sastanak kliknite na Prikaži traku menija > sastanka > sastanka.

2

Za vebinar izaberite stavku Prikaži traku menija > > vebinaru vebinara.

3

U odeljku Audio pomerite se do stavke Webex pametni zvuk i izaberite režim muzike.


 

Ako je uključeno uklanjanje buke, isključuje se kada uključite režim muzike.

Nakon što uključite režim muzike, muzička nota se prikazuje pored dugmeta " Priguši ton " .