Når et møte eller nettseminar begynner, optimaliserer mikrofonen lyden for tale som standard. Hvis du vil optimalisere for musikk, slår du på Musikk-modus .


 

Musikk-modus bruker som standard koding av fullbåndslydkvalitet. Når denne bryteren er deaktivert, Musikk-modus fungerer opp til Superwideband-lydkvalitet.

Administratorer som krever bruk av lyd av lavere kvalitet for Musikk-modus kan be om å deaktivere funksjonsbryteren for nettstedet deres.

1

Klikk på for et møte Vis menylinje > Møte> Møteinnstillinger .

2

Hvis du vil ha et nettseminar, klikker du på Vis menylinje > Webinar> Innstillinger for nettseminar .

3

I Lyd -delen, bla til Webex-smartlyd og velg Musikk-modus .


 

Hvis Fjerning av støy er slått på, slår den seg av når du slår på Musikk-modus .

Etter at du har slått på Musikk-modus , vises et musikknote ved siden av Demp -knappen .