pristupiti vašim postavkama

U zaglavlju aplikacije kliknite na svoju profilnu sliku, a zatim odaberite Postavke .

Također možete kliknuti Postavke , na bočnoj traci aplikacije.


 

Ako vidite svoje inicijale, a ne svoju profilnu sliku, to samo znači da još niste prenijeli fotografiju. vidi Dodajte svoju profilnu sliku naučiti kako to učiniti.

Dodirnite svoju profilnu sliku, a zatim dodirnite Postavke .


 

Ako vidite svoje inicijale, a ne svoju profilnu sliku, to samo znači da još niste prenijeli fotografiju. vidi Dodajte svoju profilnu sliku naučiti kako to učiniti.

U zaglavlju aplikacije kliknite na svoju profilnu sliku, a zatim odaberite Postavke .


 
Ako vidite svoje inicijale, a ne svoju profilnu sliku, to samo znači da još niste prenijeli fotografiju. vidi Dodajte svoju sliku profila na Webex naučiti kako to učiniti.