pristupite svojim podešavanjima

U zaglavlju aplikacije kliknite na sliku profila, a zatim izaberite stavku Postavke.

Takođe možete da kliknete na "Podešavanja" na bočnoj traci aplikacije.


 

Ako vidite svoje inicijale, a ne sliku profila, to znači da još uvek niste otpremili fotografiju. Pogledajte članak Dodavanje slike profila da biste saznali kako to da uradite.

Dodirnite sliku profila, a zatim dodirnite "Podešavanja".


 

Ako vidite svoje inicijale, a ne sliku profila, to znači da još uvek niste otpremili fotografiju. Pogledajte članak Dodavanje slike profila da biste saznali kako to da uradite.

U zaglavlju aplikacije kliknite na sliku profila, a zatim izaberite stavku Postavke.


 
Ako vidite svoje inicijale, a ne sliku profila, to znači da još uvek niste otpremili fotografiju. Pogledajte članak Dodavanje slike profila Webex biste naučili kako to da uradite.