prístup k vašim nastaveniam

V hlavičke aplikácie kliknite na svoj profilový obrázok a potom vyberte nastavenie.

Môžete tiež kliknúť nastavenie , na bočnom paneli aplikácie.


 

Ak vidíte svoje iniciály a nie svoj profilový obrázok, znamená to, že ste ešte nenahrali fotku. Pozri Pridajte svoj profilový obrázok aby ste sa naučili, ako to urobiť.

Klepnite na svoj profilový obrázok a potom klepnite na nastavenie.


 

Ak vidíte svoje iniciály a nie svoj profilový obrázok, znamená to, že ste ešte nenahrali fotku. Pozri Pridajte svoj profilový obrázok aby ste sa naučili, ako to urobiť.

V hlavičke aplikácie kliknite na svoj profilový obrázok a potom vyberte nastavenie.


 
Ak vidíte svoje iniciály a nie svoj profilový obrázok, znamená to, že ste ešte nenahrali fotku. Pozri Pridajte svoj profilový obrázok na Webex aby ste sa naučili, ako to urobiť.