Možete urediti ime i videoadresu omiljenih kontakata.

Ako ste u imeniku označili kontakt kao favorit, možete urediti njihovo ime.

Ako ste označili videoadresu kao omiljenu s popisa recents , možete urediti tu adresu. U tu adresu možete dodati i naziv kako biste lako pronašli kontakt.

1

Uređivanje naziva kontakta:

 1. Odaberite kontakt s popisa favorita i dotaknite više (...) na kartici kontakta.

 2. Odaberite Uređivanje favorita.

 3. Uredite naziv kontakta i dotaknite Spremi .

 4. Sada možete vidjeti ime vašeg kontakta na svom popisu favorita .

2

Uredite naziv i videoadresu kontakta:

 1. Odaberite videoadresu s popisa favorita i odaberite više (...).

 2. Uredite naziv kontakta i dotaknite Spremi. Također možete urediti videoadresu.

 3. Sada možete vidjeti ime vašeg kontakta na svom popisu favorita .

1

Pomoću dodirnog kontrolera uredite ime kontakta:

 1. Odaberite kontakt s popisa favorita i dotaknite Uređivanje favorita na kartici kontakta.

 2. Uredite naziv kontakta i dotaknite Spremi.

2

Pomoću dodirnog kontrolera uredite ime i videoadresu kontakta:

 1. Odaberite videoadresu s popisa favorita , dodirnite više i uredite favorite na kartici kontakta.

 2. Uredite naziv kontakta i dotaknite Spremi. Također možete urediti videoadresu.

 3. Sada možete vidjeti ime vašeg kontakta na svom popisu favorita .