Možete da uredite ime i video adresu omiljenih kontakata.

Ako ste označili kontakt iz kataloga kao omiljeni, možete da uređujete njihovo ime.

Ako ste označili video adresu kao omiljenu sa liste "Nedavne ", možete da uredite tu adresu. Takođe možete da dodate ime toj adresi da biste lako pronašli kontakt.

1

Uredi ime kontakta:

 1. Izaberite kontakt sa liste omiljenih lokacija i dodirnite Još (...) na kartici kontakta.

 2. Odaberite stavku Uredi omiljenu lokaciju.

 3. Uredite ime kontakta i dodirnite Sačuvaj.

 4. Sada vidite ime kontakta na listi omiljenih lokacija.

2

Uredite ime i video adresu kontakta:

 1. Izaberite video adresu sa liste omiljenih lokacija i odaberite stavku Još (...).

 2. Uredite ime kontakta i dodirnite Sačuvaj. Takođe možete da uredite video adresu.

 3. Sada vidite ime kontakta na listi omiljenih lokacija.

1

Pomoću kontrolera osetljivog na dodir uredite ime kontakta:

 1. Izaberite kontakt sa liste omiljenih lokacija i dodirnite Uredi omiljenu lokaciju na kartici kontakta.

 2. Uredite ime kontakta i dodirnite Sačuvaj.

2

Pomoću kontrolera osetljivog na dodir uredite ime i video adresu kontakta:

 1. Izaberite video adresu sa liste omiljenih lokacija, na kartici kontakta dodirnite stavku Više i Uredi omiljenu lokaciju.

 2. Uredite ime kontakta i dodirnite Sačuvaj. Takođe možete da uredite video adresu.

 3. Sada vidite ime kontakta na listi omiljenih lokacija.