Możesz edytować nazwę i adres wideo swoich ulubionych kontaktów.

Jeśli zaznaczyłeś kontakt z katalogu jako ulubiony, możesz edytować jego nazwę.

Jeśli adres wideo został oznaczony jako ulubiony na liście ostatnie, można go edytować. Możesz także dodać nazwę pod tym adresem, aby łatwo znaleźć kontakt.

1

Edytowanie nazwy kontaktu:

 1. Wybierz kontakt z listy Ulubione i dotknij ikony więcej (...) na karcie kontaktu.

 2. Wybierz polecenie Edytuj Ulubione.

 3. Dokonaj edycji nazwy kontaktu i dotknij opcji Zapisz .

 4. Na liście Ulubione zostanie wyświetlona nazwa kontaktu

2

Edytowanie nazwy i adresu wideo kontaktu:

 1. Wybierz adres wideo z listy Ulubione i wybierz pozycję więcej (...).

 2. Dokonaj edycji nazwy kontaktu i dotknij opcji Zapisz. Można też edytować adres wideo.

 3. Na liście Ulubione zostanie wyświetlona nazwa kontaktu

1

W przypadku kontrolera dotyków należy zmienić nazwę kontaktu:

 1. Wybierz kontakt z listy Ulubione , a następnie dotknij opcji Edytuj Ulubione w kartotece kontaktu.

 2. Dokonaj edycji nazwy kontaktu i dotknij opcji Zapisz.

2

W przypadku kontrolera dotykowego dokonaj edycji nazwy i adresu wideo kontaktu:

 1. Wybierz adres wideo z listy Ulubione, dotknij opcji więcej i Edytuj Ulubione na karcie kontaktu.

 2. Dokonaj edycji nazwy kontaktu i dotknij opcji Zapisz. Można też edytować adres wideo.

 3. Na liście Ulubione zostanie wyświetlona nazwa kontaktu