Można edytować pseudonimy i adresy wideo ulubionych kontaktów.

Jeśli kontakt został oznaczony jako ulubiony z książki telefonicznej, można edytować ich pseudonim.

Jeśli adres wideo został oznaczony jako ulubiony na liście ostatnie , można go edytować. Możesz także dodać nazwę pod danym adresem, aby ten kontakt łatwo znaleźć na niej

Aby edytować pseudonim ulubionego kontaktu:

 1. Dotknij przycisku połączenia na homescreen urządzenia lub na wyświetlaczu kontrolera dotykowego

 2. Wybierz kontakt z listy Ulubione i dotknij opcji więcej W kartotece kontaktu.

 3. Dotknij opcji Edytuj pseudonim , aby zmienić jej nazwę na liście Ulubione. Zostanie otwarta Klawiatura programowa Wpisz nazwę, której chcesz użyć, i dotknij opcji Zapisz na klawiaturze.

Aby edytować adres wideo ostatniego kontaktu:

 1. Dotknij przycisku połączenia na homescreen urządzenia lub na wyświetlaczu kontrolera dotykowego

 2. Jeśli ostatnie łącze nie zostało jeszcze Ulubione, należy otworzyć listę ostatnie i wybrać pozycję, która ma zostać wyedytowana i zapisana. Dotknij przycisku Ulubione W kartotece kontaktu. Dotknij przycisku strzałki w lewym górnym rogu, aby wrócić. Otwórz listę Ulubione . Przewiń listę, aby zobaczyć, czy ostatni kontakt został dodany.

 3. Wybierz opcję ulubiona Ostatnia osoba kontaktowa i dotknij opcji więcej W kartotece kontaktu.

 4. Teraz można edytować pseudonim i numer kontaktu

  Lub dotknij opcji Edytuj i Połącz , aby edytować adres wideo. Po zakończeniu można nawiązać z nim słuchawkę natychmiast, naciskając zielony przycisk połączenia na klawiaturze programowej.

1

Edytowanie nazwy kontaktu:

 1. Wybierz kontakt z listy Ulubione i dotknij ikony więcej (...) na karcie kontaktu.

 2. Wybierz polecenie Edytuj Ulubione.

 3. Dokonaj edycji nazwy kontaktu i dotknij opcji Zapisz .

 4. Na liście Ulubione zostanie wyświetlona nazwa kontaktu

2

Edytowanie nazwy i adresu wideo kontaktu:

 1. Wybierz adres wideo z listy Ulubione i wybierz pozycję więcej (...).

 2. Dokonaj edycji nazwy kontaktu i dotknij opcji Zapisz. Można też edytować adres wideo.

 3. Na liście Ulubione zostanie wyświetlona nazwa kontaktu

1

W przypadku kontrolera dotyków należy zmienić nazwę kontaktu:

 1. Wybierz kontakt z listy Ulubione i dotknij opcji Edytuj Ulubione W kartotece kontaktu.

 2. Dokonaj edycji nazwy kontaktu i dotknij opcji Zapisz.

2

W przypadku kontrolera dotykowego dokonaj edycji nazwy i adresu wideo kontaktu:

 1. Wybierz adres wideo z listy Ulubione, dotknij opcji więcej i Edytuj Ulubione na karcie kontaktu.

 2. Dokonaj edycji nazwy kontaktu i dotknij opcji Zapisz. Można też edytować adres wideo.

 3. Na liście Ulubione zostanie wyświetlona nazwa kontaktu