Du kan redigera dina favorit kontakters smek namn och video adresser.

Om du har markerat en kontakt från katalogen som din favorit kan du redigera deras smek namn.

Om du har markerat en video adress som en favorit från listan senaste kan du redigera den adressen. Du kan också lägga till ett namn till den adressen för att hitta kontakten enkelt.

Så här redigerar du en favorit kontakts smek namn:

 1. Tryck på knappen Ring på enheten eller touch-styrenhetens homescreen.

 2. Välj en kontakt i din lista med favoriter och tryck på mer På kontakt kortet.

 3. Tryck på Redigera smek namn om du vill ändra deras namn i listan Favoriter. Ett skärm tangent bord öppnas. Skriv in det namn som du vill använda och tryck på Spara på tangent bordet.

Så här redigerar du en tidigare kontakts video adress:

 1. Tryck på knappen Ring på enheten eller touch-styrenhetens homescreen.

 2. Om du inte redan har gjort det senaste samtalet öppnar du listan senaste och väljer den post som du vill redigera och spara. Tryck på knappen Favoriter På kontakt kortet. Tryck på pilen i det övre vänstra hörnet för att gå tillbaka. Öppna listan med Favoriter . Bläddra till om du vill se att din senaste kontakt nu har lagts till.

 3. Välj den senaste kontakten i favoriter och tryck på mer På kontakt kortet.

 4. Du kan nu redigera kontaktens smek namn och nummer.

  Du kan också klicka på Redigera och ring för att redigera video adressen. När du är klar kan du ringa direkt genom att trycka på den gröna knappen samtal på skärm tangent bordet.

1

Ändra namnet på en kontakt:

 1. Välj en kontakt från listan över dina favoriter och tryck på mer på kontaktkortet.

 2. Välj redigera favorit.

 3. Redigera kontaktens namn och tryck på Spara .

 4. Nu visas namnet på kontakten i listan Favoriter .

2

Ändra namn och videoadress på en kontakt:

 1. Välj en videoadress från listan över Favoriter och tryck mer (...).

 2. Redigera namnet på kontakten och tryck på spara. Du kan även redigera videoadressen.

 3. Nu visas namnet på kontakten i listan Favoriter .

1

Med touch Controller kan du redigera namnet på en kontakt:

 1. Välj en kontakt i listan Favoriter och tryck på Redigera favorit På kontakt kortet.

 2. Redigera namnet på kontakten och tryck på spara.

2

Redigera namn och video adress för en kontakt i din touch Controller:

 1. Välj en videoadress från listan över dina favoriter och tryck på mer och redigera favorit på kontaktkortet.

 2. Redigera namnet på kontakten och tryck på spara. Du kan även redigera videoadressen.

 3. Nu visas namnet på kontakten i listan Favoriter .