Promjena jezika koji se koristi za određene značajke poziva

Ako se osjećate ugodnije na nekom drugome jeziku, promijenite jezik koji Cisco Webex prikazuje. Registrirani uređaji također se mijenjaju na jezik koji odaberete.

Možete promijeniti jezik koji se prikazuje u Cisco Webex postavkama i koristiti u sljedećim područjima povezanih s pozivima:

  • Zaslon telefona

  • Glasovna pošta traži

  • Pogrešni broj najave

Dakle, ako vam je ugodnije raditi na drugačijem jeziku, prebacite se na njega u Cisco Webex postavkama.

  

Ako odlučite ne mijenjati željeni jezik u Cisco Webex postavkama , koristit će se jezik koji je postavio vaš administrator na organizacijskoj razini.

iz Cisco Webex postavki idite na moj profil , kliknite više i kliknite jezične postavke. Odaberite jedan od mnogih dostupnih jezika. Novi jezik prikazuje se u Cisco Webex postavkama , a telefon se može ponovno pokrenuti.
Srodni podaci

Je li taj članak bio koristan?