Zmeňte jazyk používaný pre špecifické funkcie hovorov

Ak sa cítite pohodlnejšie v inom jazyku, zmeňte jazyk, ktorý zobrazuje Cisco Webex. Vaše zaregistrované zariadenia sa tiež zmenia na jazyk, ktorý si vyberiete.

Zobrazovaný jazyk môžete zmeniť Nastavenia Cisco Webex a používa sa v nasledujúcich oblastiach súvisiacich s hovormi:

  • Obrazovka telefónu

  • Výzvy hlasovej schránky

  • Nesprávne čísla

Ak vám teda vyhovuje pracovať v inom jazyku, prepnite naň Nastavenia Cisco Webex.

  

Ak sa rozhodnete nezmeniť preferovaný jazyk v Nastavenia Cisco Webex, používa sa jazyk nastavený vaším správcom na úrovni organizácie.

Od Nastavenia Cisco Webex, ísť do Môj profil, kliknite na viac a kliknite na tlačidlo Jazykové nastavenia. Vyberte si jeden z mnohých dostupných jazykov. Nový jazyk sa zobrazí v Nastavenia Cisco Webex a váš telefón sa môže reštartovať.
Súvisiace informácie

Bol tento článok užitočný?