Cisco Webex Ayarları içinde görüntülenen ve aşağıdaki çağrı ile ilgili alanlarda kullanılan dili değiştirebilirsiniz:

  • Telefon ekranı

  • Sesli posta istemleri

  • Yanlış numara duyuruları

Bu yüzden, eğer farklı bir dilde çalışırken daha rahatsanız Cisco Webex Ayarları içinde o dile geçin.


Cisco Webex Ayarları içinde tercih edilen dili değiştirmemeye karar verirseniz yöneticiniz tarafından kuruluş seviyesinde belirlenen dil kullanılır.

Cisco Webex Ayarları içinden Profilim'e gidin, Daha Fazla'ya tıklayın ve Dil Ayarları'nı seçin. Mevcut birçok dilden birini seçin.

Yeni dil Cisco Webex Ayarları içinde gösterilir ve telefonunuz yeniden başlatılabilir.