Du kan ändra det språk som visas i Cisco Webex-inställningar och används i följande sammanhang:

  • Telefonskärm

  • Röstmeddelanden

  • Meddelanden om felringningar

Så om du föredrar att arbeta på ett annat språk kan du byta i Cisco Webex-inställningar.


Om du inte ändrar språk i Cisco Webex-inställningar används det språk som administratören har ställt in på organisationsnivå.

Öppna Cisco Webex-inställningar , klicka på Min profil, klicka på mer och klicka på Språkinställningar. Välj ett av alla språk som finns tillgängliga.

Det nya språket visas i Cisco Webex-inställningar och eventuellt startas telefonen om.