Kao domaćin ili co-host, možete zaključati i otključati osobne sobe sastanaka tako da odaberete gumb Lock. Kada je sastanak zaključan, drugim sudionicima možete dopustiti dodirom popisa sudionika i odabirom mogućnosti Neka se prikaže na svom uređaju.

1

Kada imate poziv u osobnoj sobi, dodirnite Zaključaj sastanak ili više Ako gumb nije vidljiv, a zatim odaberite Zaključaj sastanak.

2

Tvoja osobna soba je sada zaključana. Sudionike možete pustiti dodirom popisa sudionika U kontrolama poziva i odabirom opcije pusti unutra. Za otključavanje vaše osobne sobe dodirnite Otključaj sastanak.