Als host of co-host kunt u vergaderingen in persoonlijke ruimten vergrendelen en ontgrendelen door de knop Vergrendelen te selecteren. Wanneer de vergadering is vergrendeld, kunt u de andere deel nemers in de lijst van deel nemers laten tikken en op uw apparaat laten klikken.

1

Wanneer u een gesprek in uw persoonlijke ruimte hebt, tikt u op verg aderen of meer als de knop niet zichtbaar is en selecteert u vervolgens vergren delen.

2

Uw persoonlijke ruimte is nu vergrendeld. U kunt deel nemers toelaten door op de deelnemers lijst te tikken In de gespreks knoppen en de optie toestaan in. Tik op Vergadering ontgrendelen om uw persoonlijke ruimte te ontgrendelen.