כמארח או מארח שותף, באפשרותך לנעול ולבטל את הנעילה של פגישות בחדרים אישיים על-ידי בחירה בלחצן הנעילה. כאשר הפגישה נעולה, ניתן להכניס משתתפים אחרים על-ידי הקשה על רשימת המשתתפים ולבחור להכניס את המכשיר למערכת.

1

כאשר אתה מנהל שיחה בחדר האישי שלך, הקש על נעל פגישה או יותר אם הלחצן אינו נראה לעין ולאחר מכן בחר באפשרות נעל פגישה.

2

החדר הפרטי שלך. נעול עכשיו ניתן להכניס משתתפים על-ידי הקשה על רשימת המשתתפים בפקדי השיחה ובחירה באפשרות ' היכנס '. כדי לפתוח את החדר האישי שלך, הקש על לפתוח פגישה.