Omogući web modul

Web-modul je prema zadanim postavkama uključen.

Pročitajte Najbolje primjere iz prakse za korištenje web-modula da biste saznali više o podržanim značajkama i ograničenjima web-modula.

Web engine možete omogućiti s lokalnog web sučelja uređaja. Pročitajte članak Konfiguracije uređaja za više informacija o tome kako mu pristupiti.

Kada se web-sučelje uređaja otvori, odaberite Postavke na kartici Postavljanje , a zatim odaberite sljedeću konfiguraciju :

  • Configuration > WebEngine > Mode : odaberite Uključeno da biste omogućili web-modul.