U sastanku kliknite Dodatne mogućnosti > Pozovi i podsjeti ili odaberite Kopiraj vezu za sastanak i podijelite je u poruci e-pošte ili izravnoj poruci.

Sudionici neće morati dobiti Webex račun. Pozivnica na e- mail ima sve detalje kojima se trebaju pridružiti.


 

Zajednički koristite vodič za brzi početak rada sa sudionicima da biste im pomogli da započnu s radom.