Klikk på Flere alternativer > Inviter og påminn i møtet, eller velg Kopier møtekobling og del den i en e-post eller en hurtigmelding.

Deltakerne trenger ikke å skaffe seg en Webex-konto. E-postinvitasjonen har alle de nødvendige detaljene for å bli med.


 

Del en hurtigstartsveiledning med deltakere for å hjelpe dem med å komme i gang.