Klik in de vergadering op Meer opties om > Uitnodigen en herinneren of selecteer Vergaderingskoppeling kopiëren en deze delen in een e-mail of chatbericht.

Deelnemers hoeven geen Webex-account te krijgen. De e-mailuitnodiging heeft alle informatie die ze nodig hebben om deel tenemen.


 

Deel een handleiding voor snel starten met deelnemers om ze aan de slag tehelpen.