Na sastanku izaberite stavku Još opcija > pozovite i podsetite ili izaberite kopiraj vezu za sastanak i delite je u e-poruci ili trenutnoj poruci.

Učesnici neće morati da dobiju Webex nalog. Pozivnica za e-poštu ima sve detalje koji su im potrebni za pridruživanje.


 

Delite vodič za brzi početak sa učesnicima da biste im pomogli da počnu.