Različiti izgledi mogu biti dostupni što ovisi o vašem uređaju i veličini sastanka te o tome dijeli li se sadržaj ili ne. Pročitajte ovaj članak za opis svakog izgleda i o tome kada vam je dostupan.

Za promjenu trenutačnog izgleda:

  1. Tijekom poziva dodirnite uređaj ili zaslon kontrolera dodira da biste pristupili kontrolama poziva.

  2. Dodirnite gumb Izgled da otvorite izbornik Izgled.

  3. Odaberite izgled koji želite koristiti.