Det kan finnas olika layouter tillgängliga beroende på din enhet och mötets storlek, och huruvida innehåll delas eller inte. I den här artikeln finns en beskrivning av hur varje layout ser ut och när den är tillgänglig för dig.

Så här ändrar du den aktuella layouten:

  1. Under ett samtal trycker du på enhetens eller pekkontrollerns skärm för att öppna samtalskontrollerna.

  2. Tryck på knappen Layout För att öppna menyn Layout.

  3. Markera den layout som du vill använda.


Det finns två funktioner som du kan aktivera och inaktivera från menyn Layouter, som kan förbättra den valda layoutens utseende och optimera skärmutrymmet. Läs de här artiklarna för mer information: Personer fokuserar på Board-, Desk- och Room-serier och Dölj deltagare som inte är videodeltagare i möten .