Različiti rasporedi mogu da budu dostupni na vašem uređaju i veličina sastanka, i to da li se sadržaj deli ili ne. Pročitajte ovaj članak za opis toga kako se svaki raspored pojavljuje, i kada je dostupan za vas.

Za promenu vašeg trenutnog rasporeda:

  1. Tokom poziva, dodirnite svoj uređaj ili dodirnite ekran kontrolera da biste pristupili kontrolama poziva.

  2. Dodirnite dugme Raspored da biste otvorili meni Raspored.

  3. Izaberite raspored koji želite da upotrebite.