Sljedeća tablica prikazuje ažurirane ID-ove tipova sesije, zajedno s prijašnjim nazivima tipova sesije s E2EE v1 i novim nazivima tipova sesije s E2EE v2. Ove vrste sesija dostupne su na zahtjev za vaše Web-mjesto Webex.

ID

E2EE v1 Naziv vrste sesije

Naziv vrste sesije E2EE v2

554

Obostrano šifriranje

E2E enkripcija + identitet (PSTN)

584

Pro-Dsh-End to End Enkripcija

E2E enkripcija + identitet (PSTN)

609

Pro1000-End to End Enkripcija

E2E enkripcija + identitet (PSTN)

638

Samo E2E Encryption+ VoIP

E2E šifriranje + identitet

652

Pro-End to End Encryption_ Samo za VOIP

E2E šifriranje + identitet

660

Pro 3 Free-End to End Encryption_ Samo za VOIP

E2E šifriranje + identitet

672

Pro 3 Free50-End to End Encryption_ Samo za VOIP

E2E šifriranje + identitet

673

Instruktor edukacije E2E Encryption_ Samo za VOIP

E2E šifriranje + identitet

676

Broadworks Standard plus enkripcija od kraja do kraja

E2E šifriranje + identitet

677

Broadworks Premium plus enkripcija od kraja do kraja

E2E šifriranje + identitet

681

Schoology Free plus enkripcija od kraja do kraja

E2E šifriranje + identitet

1567. godine Instruktor edukacije E2E Encryption_ Samo za VOIP E2E šifriranje + identitet