Sledeća tabela prikazuje ažurirane ID-ove tipa sesije, zajedno sa imenima bivših vrsta sesije sa E2EE v1 i novim imenima tipa sesije sa E2EE v2. Ovi tipovi sesija dostupni su na zahtev za Vašu Webex lokaciju.

ID

E2EE v1 ime tipa sesije

Ime tipa sesije E2EE v2

554

Pro-End to End šifrovanje

E2E šifrovanje + identitet (PSTN)

584

Pro-Dsh-End to End Enkripcija

E2E šifrovanje + identitet (PSTN)

609

Pro1000-Kraj za kraj šifrovanja

E2E šifrovanje + identitet (PSTN)

638

Samo E2E šifrovanje+VoIP

E2E šifrovanje + identitet

652

Pro-End to End EVOIPonlyncryption_

E2E šifrovanje + identitet

660

Pro 3 Free-End to End EVOIPonlyncryption_

E2E šifrovanje + identitet

672

Pro 3 Free50-End to End EVOIPonlyncryption_

E2E šifrovanje + identitet

673

Instruktor obrazovanja E2E EVOIPonlyncryption_

E2E šifrovanje + identitet

676

Broadworks Standard plus kraj šifrovanja

E2E šifrovanje + identitet

677

Broadworks Premium plus kraj enkripcije

E2E šifrovanje + identitet

681

Schoology Free plus kraj enkripcije

E2E šifrovanje + identitet

1567 Instruktor obrazovanja E2E EVOIPonlyncryption_ E2E šifrovanje + identitet