Följande tabell visar de uppdaterade sessionstyp-TV:erna, tillsammans med tidigare sessionstyp-namn med E2EE v1 och de nya sessionstyp med E2EE v2. Dessa mötestyper är tillgängliga på begäran för din Webex-webbplats.

ID

Namn på E2EE v1 sessionstyp

Namn på E2EE v2 mötestyp

554

Pro-end-till-slutpunkt-kryptering

E2E-kryptering + identitet (PSTN)

584

Pro-Dsh-end-till-slutpunktskryptering

E2E-kryptering + identitet (PSTN)

609

Pro1000-slutpunkt-till-slutpunktskryptering

E2E-kryptering + identitet (PSTN)

638

Endast E2E Encryption+VoIP

E2E-kryptering + identitet

652

Pro-end till slutet EVOIPonlyncryption_

E2E-kryptering + identitet

660

Pro 3 kostnadsfri till slut EVOIPonlyncryption_

E2E-kryptering + identitet

672

Pro 3 Free50-End till end EVOIPonlyncryption_

E2E-kryptering + identitet

673

Utbildningsinstruktör E2E EVOIPonlyncryption_

E2E-kryptering + identitet

676

Broadworks Standard plus slutpunkt-till-slutpunkt-kryptering

E2E-kryptering + identitet

677

Broadworks Premium plus slutpunkt-till-slutpunkt-kryptering

E2E-kryptering + identitet

681

Gratis kodning plus end-to-end-kryptering

E2E-kryptering + identitet

1567 Utbildningsinstruktör E2E EVOIPonlyncryption_ E2E-kryptering + identitet