Tabellen nedenfor viser de oppdaterte økttype-ID-ene, sammen med de tidligere økttypenavnene med E2EE v1 og de nye økttypenavnene med E2EE v2. Disse økttypene er tilgjengelige på forespørsel for Webex-nettsted ditt.

ID

Navn på økttype for E2EE v1

Navn på økttype for E2EE v2

554

Pro-End to End Encryption.

E2E Encryption + Identity

584

Pro-End to End Encryption.

E2E Encryption + Identity

609

Pro-End to End Encryption.

E2E Encryption + Identity

638

E2E Encryption+VoIP only

E2E Encryption + Identity

652

Pro-End to End Encryption_VOIPonly

E2E Encryption + Identity

660

Pro 3 Free-End to End Encryption_VOIPonly

E2E Encryption + Identity

672

Pro 3 Free50-End to End Encryption_VOIPonly

E2E Encryption + Identity

673

Utdanningsinstruktør E2E Encryption_VOIPonly

E2E Encryption + Identity

676

Broadworks Standard plus end to end encryption

E2E Encryption + Identity

677

Broadworks Premium plus end to end encryption

E2E Encryption + Identity

681

Schoology Free plus end to end encryption

E2E Encryption + Identity

1567Utdanningsinstruktør E2E Encryption_VOIPonlyE2E Encryption + Identity