Ako imateHibridni kalendara vi ste koristili @meet ili @webex (ili @spark) ili uključili videoadresu u pozivnicu za sastanak, usluga automatski ažurira pozivnicu s više načina za uključivanje u sastanak. Ako kasnije ažurirate sastanak, servis neće automatski izbrisati ili prebrisati detalje umjesto vas. Slijedite ove korake da biste ažurirali sastanak.
1

Otvorite aplikaciju kalendara tvrtke i uredite pozivnicu za sastanak.

2

U tijelu pozivnice izbrišite sve postojeće detalje o pridruživanju.

3

Promijenite mjesto sastanka ili adresu videozapisa. (Na primjer, promijenite @meet u @webex.)

4

Ponovno pošaljite ažuriranu pozivnicu.