Jeśli maszKalendarz hybrydowyi użyłeś @meet lub @webex (lub @spark) lub uwzględniłeś adres wideo w zaproszeniu na spotkanie, usługa automatycznie aktualizuje zaproszenie o wiele sposobów dołączenia do spotkania. Jeśli zaktualizujesz spotkanie później, usługa nie usunie automatycznie ani nie zastąpi szczegółów. Wykonaj następujące kroki, aby zaktualizować spotkanie.
1

Przejdź do aplikacji kalendarza służbowego i edytuj zaproszenie na spotkanie.

2

W treści zaproszenia usuń wszystkie istniejące szczegóły sprzężenia.

3

Zmień lokalizację spotkania lub adres wideo. (Na przykład zmień @meet na @webex).

4

Wyślij ponownie zaktualizowane zaproszenie.