Ako imate uslugu hibridnog kalendara Cisco Webex i koristili ste @meet ili @webex (ili @spark) ili ste uključili video adresu u poziv za sastanak, usluga automatski ažurira poziv sa više načina za pridruživanje sastanku. Ako kasnije ažurirate sastanak, usluga neće automatski izbrisati ili zameniti detalje umesto vas. Sledite ove korake da biste ažurirali sastanak.

1

Idite u aplikaciju radnog kalendara i uredite poziv za sastanak.

2

U telu poziva izbrišite sve postojeće detalje spoja.

3

Promenite lokaciju sastanka ili video adresu. (Na primer, promenite @meet u @webex.)

4

Ponovo pošalji ažurirani poziv.