Webex aplikacija postavljena je tako da se automatski otvara kada pokrenete računalo, ali je možete isključiti ako želite.

1

Kliknite svoju profilnu sliku.

2

Odaberite Postavke, a zatim Općenito.

3

Poništite potvrdni okvir Pokreni Webex prilikom pokretanja računala.

Webex aplikacija postavljena je tako da se automatski otvara nakon prvog otvaranja na računalu, ali je možete isključiti ako želite.

1

Kliknite svoju profilnu sliku.

2

Odaberite Preference, a zatim Općenito .

3

Poništite potvrdni okvir Pokreni Webex prilikom pokretanja računala.