Webex aplikacija je podešena da se automatski otvara kada pokrenete računar, ali je možete isključiti ako želite. Ako je administrator instalirao aplikaciju za vas, on može da onemogući ovo podešavanje.

1

Kliknite na sliku profila.

2

Izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite "Opšte ".

3

Opozovi izbor opcije Pokreni Webex kada se moj računar pokrene.


 
Možete da promenite aplikacije za pokretanje na operativni sistem. U pretragi na traci zadataka potražite aplikacije za pokretanje, pomerite se do Webex i isključite ga.

Webex aplikaciju ste podesili da se automatski otvara nakon prvog puta kada je otvorite na računaru, ali možete da je isključite ako želite.

1

Kliknite na sliku profila.

2

Izaberite stavku Postavke, a zatim izaberite "Opšte ".

3

Opozovi izbor opcije Pokreni Webex kada se moj računar pokrene.


 
Možete da promenite aplikacije koje su otvorene pri prijavljivanju u svog operativni sistem. Kliknite desnim tasterom miša na aplikaciju na usidri, izaberite stavku Opcije i opozovite izbor u polju za prijavu.