Aplikacja Webex jest ustawiona na automatyczne otwieranie po uruchomieniu komputera, ale możesz ją wyłączyć, jeśli wolisz.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe.

2

Wybierz pozycję Ustawienia , a następnie wybierz pozycję Ogólne.

3

Usuń zaznaczenie opcji Uruchom Webex po uruchomieniukomputera.

Aplikacja Webex jest ustawiona na automatyczne otwieranie po pierwszym otwarciu na komputerze, ale możesz ją wyłączyć, jeśli wolisz.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe.

2

Wybierz pozycję Preferencje, a następnie wybierz pozycję Ogólne .

3

Usuń zaznaczenie opcji Uruchom Webex po uruchomieniukomputera.