Webex er satt til å åpnes automatisk når du starter datamaskinen, men du kan slå den av hvis du foretrekker det.

1

Klikk profilbildetditt .

2

Velg Innstillinger , og velg deretter Generelt.

3

Fjern merket for Start Webex når datamaskinen starter.

Webex er satt til å åpnes automatisk etter første gang du åpner den på datamaskinen, men du kan slå den av hvis du foretrekker det.

1

Klikk profilbildetditt .

2

Velg Innstillinger , og velg deretter Generelt.

3

Fjern merket for Start Webex når datamaskinen starter.