Web motor je uključen prema zadanim postavkama.

Pročitajte najbolje prakse za korištenje web-modula da biste saznali više o podržanim značajkama i ograničenjima web-motora.

Web engine možete omogućiti s lokalnog web sučelja uređaja. Dodatne informacije o tome kako mu pristupiti potražite u članku O konfiguracijama uređaja.

Kada se otvori web-sučelje uređaja, na kartici Postavljanje odaberite Postavke , a zatim odaberite sljedeću konfiguraciju :

  • Konfiguracijski > WebEngine > način rada : Odaberite Uključeno da biste omogućili web-mehanizam .