Webový modul je ve výchozím nastavení zapnutý .

Přečtěte si doporučené postupy pro použití webového modulu , kde najdete další informace o podporovaných funkcích a omezeních webového modulu.

Webový modul můžete povolit z místního webového rozhraní zařízení. Přečtěte si článek Konfigurace zařízení, kde najdete další informace o tom, jak k němu získat přístup.

Po otevření webového rozhraní zařízení vyberte na kartě Nastavení možnost Nastavení a zvolte následující konfiguraci :

  • Konfigurace > režimu > WebEngine : Zvolte Zapnuto pro povolení webového modulu.