Webbmotorn är på som standard.

Läs bästa praxis för att använda webbmotorn för att lära dig mer om de funktioner och begränsningar som stöds av webbmotorn.

Du kan aktivera webbmotorn från enhetens lokala webbgränssnitt. Läs artikeln Enhetskonfigurationer för mer information om hur du kommer åt den.

När enhetens webbgränssnitt öppnas väljer du Inställningar under fliken Installation och väljer följande konfiguration :

  • Konfiguration > WebEngine > läge : Välj på för att aktivera webbmotorn.