Aparat internetowy jest domyślnie włączony .

Przeczytaj Najważniejsze wskazówki dotyczące korzystania z aparatu sieci Web, aby dowiedzieć się więcej o obsługiwanych funkcjach i ograniczeniach aparatu sieci Web.

Aparat internetowy można włączyć z poziomu lokalnego interfejsu internetowego urządzenia. Przeczytaj artykuł Konfiguracje urządzeń , aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania do niego dostępu.

Po otwarciu interfejsu internetowego urządzenia wybierz pozycję Ustawienia na karcie Ustawienia i wybierz następującą konfigurację :

  • Konfiguracja > trybie > WebEngine : Wybierz włączone , aby włączyć aparat internetowy.