Vaš uređaj podržava IP verziju 4 (IPv4), IP verziju 6 (IPv6) i Dual. Dual je zadana postavka. Da biste to promijenili, dodirnite naziv uređaja na početnom zaslonu, odaberite postavke, mrežnu vezu i napredne mrežne postavke. U odjeljcima IPStack možete birati između IPv4 i IPv6, IPv4 ili IPv6. Mreža može automatski dodijeliti IP parametre ili ih možete podesiti ručno.

Ako imate novi uređaj, provjerite je li nadograđen na najnoviju verziju Webex RoomOS-a i je li registriran. To osigurava da se opcija Manual IP pojavi u postavkama mrežnog povezivanja. To se ne odnosi na uređaje koji su već registrirani.

Podešavanje ili promjena postavki IPv4

1

Dodirnite naziv uređaja na početnom zaslonu i otvorite Postavke.

2

Odaberite Network connection i odaberite Ethernet.

3

Isključite DHCP pod IPv4 i unesite IPv4 adresu, masku podmreže i pristupnik.

4

Kad završiš, dodirni .

Podešavanje ili promjena postavki IPv6

1

Dodirnite naziv uređaja na početnom zaslonu i otvorite Postavke.

2

Odaberite Network connection i odaberite Ethernet.

3

U odjeljku IPv6 odaberite Autoconf ili DHCPv6 u skladu s mrežnim zahtjevima. Ako je IP dodjela Autoconf, možete uključiti ili isključiti opcije DHCPv6.

4

Kad završiš, dodirni .