Vaše zařízení podporuje IP verze 4 (IPv4), IP verze 6 (IPv6) a duální. Duální je výchozí nastavení. Pokud chcete toto nastavení změnit, klepněte na název zařízení na domovské obrazovce, vyberte nastavení, síťové připojení a pokročilé nastavení sítě. V části IP zásobník můžete vybrat mezi IPv4 a IPv6, IPv4 nebo IPv6. Parametry IP může síť přidělit automaticky nebo je můžete nastavit ručně.

Pokud máte nové zařízení, zkontrolujte, zda je upgradováno na nejnovější verzi systému Webex RoomOS a zda je zaregistrováno. Tím zajistíte , že se v nastavení síťového připojení zobrazí možnost Ruční IP. To se netýká již registrovaných zařízení.

Nastavení nebo změna nastavení protokolu IPv4

1

Klepněte na název zařízení na domovské obrazovce a přejděte do Nastavení.

2

Vyberte Síťové připojení a zvolte možnost Ethernet.

3

V části IPv4 vypněte DHCP a zadejte adresu IPv4, masku podsítě a bránu.

4

Po dokončení klepněte na tlačítko .

Nastavení nebo změna nastavení protokolu IPv6

1

Klepněte na název zařízení na domovské obrazovce a přejděte do Nastavení.

2

Vyberte Síťové připojení a zvolte možnost Ethernet.

3

V části IPv6 vyberte Autoconf nebo DHCPv6 podle požadavků sítě. Pokud je přiřazení IP provedeno pomocí funkce Autoconf, můžete možnosti DHCPv6 zapnout nebo vypnout.

4

Po dokončení klepněte na tlačítko .