Urządzenie obsługuje protokoły IP w wersji 4 (IPv4), IP w wersji 6 (IPv6) oraz Dualny.Ustawieniem domyślnym jest tryb dualny. Aby to zmienić, dotknij nazwy urządzenia na ekranie głównym , wybierz ustawienia, połączenie sieciowe i zaawansowane ustawienia sieci. W opcji IP Stack można wybrać między IPv4 i IPv6, IPv4 lub IPv6. Parametry IP mogą być przypisane automatycznie przez sieć lub można je ustawić ręcznie.

Jeśli masz nowe urządzenie, upewnij się, że zostało ono zaktualizowane do najnowszej wersji Webex RoomOS i że jest zarejestrowane. Dzięki temu w ustawieniach połączenia sieciowego pojawi się opcja Ręczny adres IP. Nie dotyczy to urządzeń, które są już zarejestrowane.

Aby ustawić lub zmienić ustawienia IPv4

1

Stuknij nazwę swojego urządzenia na ekranie głównym i przejdź do Ustawień.

2

Wybierz opcję Połączenie sieciowe i wybierz opcję Ethernet.

3

Włączyć opcję DHCP w pozycji IPv4 i wprowadzić adres IPv4 , maskę podsieci i bramę.

4

Po zakończeniu, dotknij .

Aby ustawić lub zmienić ustawienia IPv6

1

Stuknij nazwę swojego urządzenia na ekranie głównym i przejdź do Ustawień.

2

Wybierz opcję Połączenie sieciowe i wybierz opcję Ethernet.

3

W sekcji IPv6 wybierz opcję Autoconf lub DHCPv6, w zależności od wymagań sieci. Jeśli przypisanie IP odbywa się w trybie Autoconf, można włączyć lub wyłączyć opcje DHCPv6 .

4

Po zakończeniu, dotknij .