Cisco Systems i Digital River

Za usluge korisnicima diljem svijeta koristimo dva trgovca za fakturiranje Webex računa: Cisco Systems i Digital River. Ovaj članak sadrži primjere faktura koji će vam pomoći u razumijevanju vaših mjesečnih troškova.

Preuzmite svoju nedavnu fakturu

Idi na: Upravljanje računom > kartica Naplata i kliknite pored željene fakture za preuzimanje.

Ova je faktura primjer pretplate s planom Meet + Call i neke upotrebe međunarodnih poziva. Planovi Webex Meet i planovi Webex poziva navedeni su i naplaćuju se zasebno.

  • 1: Upoznajte plan licence – naplaćuju na karticu u evidenciji Cisco Webex ili Cisco Systems.

  • 2: Plan poziva licence i međunarodne pozive – naplaćuje BroadSoft Adaption LLC na karticu u evidenciji.

    Detalji usluge uključuju naknade za planove odlaznih poziva 3 , brojevi telefona 4 , i korištenje međunarodnih poziva 5 . Fakture također uključuju primjenjive naknade i poreze, informacije o aktivnost poziva i naknade za korištenje međunarodnih poziva (ako je primjenjivo). Nema dodatne naknade za prijenos telefonskih brojeva.


     

    Stavke 1–4 su unaprijed plaćene usluge. Međunarodni pozivi se naplaćuju nakon korištenja.

Ova je faktura primjer pretplate na početni plan u mjesečnom ciklusu naplate. To je unaprijed plaćena naknada koja korisniku omogućuje korištenje premium proizvoda Meetings sljedećih mjesec dana.