Slidodostupan je u Webex Meetings i Webex Webinars. Možete koristitiSlido u Webex Meetings na verzija 41.6 i novije stranice , te u Webex Webinars na verzija 41.9 i novije stranice i na platformi za sastanke Webex Suite. Slidoankete i Pitanja i odgovori na webinarima dostupni su za do 10.000 sudionika, dok su kvizovi dostupni za do 5.000 sudionika.

Sudionici još uvijek mogu glasajte za pitanja nakon što zatvorite sesiju.
1

Tijekom sastanka ili webinara idite na Moje interakcije , zadržite pokazivač iznad Pitanja i odgovori, a zatim kliknite crveno ikona zaključavanja .

2

Potvrdite radnju klikom Zatvorite Pitanja i odgovori .