Stäng en Frågor och svar session

Slido finns tillgängligt Webex Meetings . Du kan använda Slido i planer för upp till 10 000 användare i Webex Webinarspå version 41.9 och senarewebbplatser. Slido-omröstningar är tillgängliga för upp till 10 000 deltagare medan frågesporter är tillgängliga för upp till 5 000 användare.

Deltagarna kan fortfarande rösta på frågor efter att du stänger sessionen.

1

Under mötet eller webbsinargår du till > Inställningar.

2

Välj Målgrupp Frågor och svar och växla mellan frågor och Stäng frågor.

3

Klicka på Spara.